Cijenik

Cijene po danu / Prices per day / Preise taglich / Prijzen per dag

20.04.-14.06.
01.09.-15.10.
15.06.-31.08.
odrasli cca 5,5
€42 Kn
cca 7,5
€57 Kn
djeca_do_3 GRATIS GRATIS
djeca_do_12 cca 3,5 €
27 Kn
cca 4,5 €
34 Kn
sator cca 5,5 €
42 Kn
cca 6 €
46 Kn
moto_kucica cca 7,5 €
57 Kn
cca 10 €
75 Kn
auto cca 3 €
23 Kn
cca 4 €
31 Kn
kamp_kucica cca 6,5 €
50 Kn
cca 8 €
61 Kn
motor cca 3 €23 Kn cca 3,5 €27 Kn
brod cca 3 €
23 Kn
cca 4 €
31 Kn
pas cca 3 €
23 Kn
cca 3 €
23 Kn
ves_masina cca 4 €
31 Kn
cca 4 €
31 Kn
struja cca 4 €
31 Kn
cca 4 €
31 Kn

 

Boravišna pristojba / tax / kurtaxe / tassa

boravišna

                                                                        motorhome_no_dump